×
 

Introductie

Op vrijdag 28 januari 2022 organiseren de vakgroepen Psychiatrie van Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, samen met GGZ inGeest voor de eerste maal het symposium De Nieuwe Amsterdamse School. Deze gezamenlijke voortzetting van De Amsterdamse School en het Valeriussymposium vindt plaats in Hotel Casa Amsterdam.

Perspectief van de levensloop

Terwijl het thema per jaar verschilt, is er een vast stramien. Het thema wordt altijd behandeld in het perspectief van de levensloop met aandacht voor het perspectief van de patiënt. De inleiders zijn expert, en kunnen zowel uit Nederland als het buitenland afkomstig zijn.
De voordrachten zullen wetenschappelijk geïnspireerd zijn, maar altijd klinisch relevant.

Het jaarlijks symposium is genoemd: De Nieuwe Amsterdamse School.

Doelgroep

Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, psychologen, verpleegkundigen, huisartsen en anderen die bij de zorg voor mensen met psychische stoornissen betrokken zijn.

Symposium 2022

Persoonlijkheid en temperament verwijzen naar verwante maar onderscheiden kenmerken van de menselijke natuur. Hoewel de basis daarvan wordt gelegd in de vroege levensfasen, gaat de ontwikkeling van de persoonlijkheid gedurende de hele levensloop door.

Persoonlijkheidsstoornissen komen in alle levensfasen voor en vormen een belangrijk aandachtsgebied in de psychiatrie.

Het symposium De Nieuwe Amsterdamse School heeft voor 2022 een programma gemaakt met als titel Persoonlijkheid en temperament in de levensloop. Na een algemene inleiding op het thema worden typerende karakteristieken van verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling in de jeugd, de volwassenheid en op oudere leeftijd besproken. In een dynamisch programma worden
keynote lezingen afgewisseld met pecha kucha’s door jonge onderzoekers en een ervaringsverhaal.

Tijdens dit symposium staan de ontwikkeling, dynamiek, impact en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen gedurende de levensloop centraal.

De organisatiecommissie van De Amsterdamse School bestaat uit de volgende leden:

Prof. dr. Lieuwe de Haan
Prof. dr. Ramón Lindauer
Prof. dr. Ralph Kupka
Dr. Annemiek Dols

In samenwerking met Amsterdam UMC Conferences & Events.

 

 

VRIJDAG 28 JANUARI 2022 - HOTEL CASA AMSTERDAM