×
 

Introductie

Op vrijdag 28 januari 2022 organiseren de vakgroepen Psychiatrie van Amsterdam UMC, locaties AMC en VUmc, samen met GGZ inGeest voor de eerste maal het symposium De Nieuwe Amsterdamse School. Deze gezamenlijke voortzetting van De Amsterdamse School en het Valeriussymposium vindt plaats in Hotel Casa Amsterdam.

Perspectief van de levensloop

Terwijl het thema per jaar verschilt, is er een vast stramien. Het thema wordt altijd behandeld in het perspectief van de levensloop. De inleiders zijn expert, en kunnen zowel uit Nederland als het buitenland afkomstig zijn.

De voordrachten zijn wetenschappelijk geïnspireerd, maar altijd klinisch relevant. Dit symposium is bedoeld voor psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, neurologen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen, huisartsen, GZ psychologen en anderen die bij de zorg voor mensen met psychische stoornissen betrokken zijn.

Het jaarlijks symposium is genoemd: De Nieuwe Amsterdamse School.

Doelgroep

Het symposium is bestemd voor psychiaters, kinder- en jeugdpsychiaters, neurologen, gedragswetenschappers, verpleegkundigen, huisartsen, GZ psychologen en anderen die bij de zorg voor mensen met psychische stoornissen zijn betrokken.

Symposium 2022

De eerstvolgende editie vindt plaats op vrijdag 28 januari 2022 en heeft als thema Persoonlijkheid en Temperament in de Levensloop.

Persoonlijkheid en temperament verwijzen naar verwante maar onderscheiden kenmerken van de menselijke natuur. Hoewel de basis daarvan wordt gelegd in de vroege levensfasen, gaat de ontwikkeling van de persoonlijkheid gedurende de hele levensloop door. Persoonlijkheidsstoornissen komen in alle levensfasen voor en vormen een belangrijk aandachtsgebied in de GGZ. Na een algemene inleiding op het thema worden typerende karakteristieken van verstoorde persoonlijkheidsontwikkeling in de jeugd, de volwassenheid en op oudere leeftijd besproken. In een dynamisch programma worden keynote lezingen afgewisseld met pecha kucha’s door jonge onderzoekers. Tijdens dit symposium staan de ontwikkeling, dynamiek, impact en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen gedurende de levensloop centraal.

De organisatiecommissie van De Amsterdamse School bestaat uit de volgende leden:

Prof. dr. Lieuwe de Haan
Prof. dr. Ralph Kupka
Prof. dr. Ramón Lindauer
Dr. Annemieke Dols

In samenwerking met Amsterdam UMC Conferences & Events.

 

 

VRIJDAG 28 JANUARI 2022 - HOTEL CASA AMSTERDAM