×
 

INTRODUCTIE

09.00 Ontvangst en registratie deelnemers
09.30 Opening symposium door de ochtendvoorzitters  Lieuwe de Haan en Ralph Kupka
09.45 Persoonlijkheidsstoornissen, de kracht van kortdurende psychotherapie Karin Slotema
10.15 Algemene en Disfunctionele Persoonlijkheidsontwikkeling: Concepten, Onderzoeksbevindingen en Lacunes Filip De Fruyt
10.45 Pauze

KIND/JEUGD

11.15 U moet mij beter maken Kathelijn Hulshof
11.30 Persoonlijkheid in de ontwikkeling van psychopathologie bij jongeren: een dynamische benadering Odilia Laceulle
12.00 Vroege interventie bij borderline persoonlijkheidsproblematiek: waarom is dit relevant en waar staan we? Joost Hutsebaut
12.30 Lunchpauze
13.30 Opening door de middagvoorzitters  Ramón Lindauer en Annemiek Dols

VOLWASSENEN

13.35 Impact van persoonlijkheidsstoornissen op psychotherapie voor PTSS Kathleen Thomaes
14.05 SELFIE: Een nieuwe smartphone gestuurde begeleide zelfhulp interventie ter bevordering van het zelfbeeld van jongeren  Maud Daemen
14.20 Psychotische symptomen bij borderline persoonlijkheidsstoornis  Marieke Niemantsverdriet
14.35 De rol van slaap in geheugen en emotieregulatie: Aanknopingspunten voor borderline persoonlijkheidsstoornis? Hein van Marle
15.05 Pauze

OUDEREN

15.35 Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: diagnostiek en behandeling Sigfried Schouws
16.05 De relatie tussen coping en terugval tijdens COVID-19 bij ouderen met een bipolaire stoornis Melis Orhan
16.20 Repeat expansie in het C9orf72-gen: kan een frequente genetische oorzaak van neurodegeneratie (FTD en ALS) ook reeds vroeg in het leven invloed hebben op de persoonlijkheid? Flora Gossink
16.35 Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen: gewoon behandelen natuurlijk! Arjan Videler
17.05 Afsluiting door de voorzitters & borrel

VRIJDAG 28 JANUARI 2022 - HOTEL CASA AMSTERDAM