×
 

Maud Daemen MSc, PhD-kandidaat, Maastricht University
Dr. Annemiek Dols, Psychiater en senior onderzoeker, afdeling psychiatrie, Amsterdam UMC – locatie VUmc/GGZ inGeest
Prof. dr. Filip De Fruyt, Gewoon Hoogleraar, Vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids-, en Sociale Psychologie, Universiteit Gent
Dr. Flora Gossink, Psychiater, Centrum Ouderen en Ziekenhuispsychiatrie, Jeroen Bosch Ziekenhuis en Postdoc Radboud Universiteit
Prof. dr. Lieuwe de Haan, Hoogleraar Psychotische Stoornissen en psychiater, Amsterdam UMC – locatie AMC
Kathelijn Hulshof, auteur Gevalletje borderline (Blossom Books, 2021)
Dr. Joost Hutsebaut, Klinisch psycholoog, behandelaar en onderzoeker, de Viersprong, Bergen op Zoom en verbonden aan Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, Utrecht en aan de Tilburg University
Prof. dr. Ralph Kupka, Hoogleraar Bipolaire Stoornissen en psychiater, Amsterdam UMC – locatie VUmc/GGZ inGeest
Dr. Odilia M. Laceulle, Universitair Hoofddocent, Afdeling ontwikkelingspsychologie, Universiteit Utrecht
Prof. dr. Ramón Lindauer, Hoogleraar/afdelingshoofd Kinder- en Jeugdpsychiatrie en psychiater, Amsterdam UMC – locatie AMC en Levvel
Dr. Hein van Marle, Psychiater, Polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen en onderzoeker GGZ inGeest / Amsterdam UMC, locatie VUmc
Drs. Marieke Niemantsverdriet, Psychiater, schematherapeut en PhD-kandidaat, Pro Persona in Tiel
Melis Orhan MSc, Psycholoog i.o. tot GZ-psycholoog, PhD-student, GGZ inGeest, Amsterdam
Dr. Sigfried Schouws, Klinisch neuropsycholoog en senior onderzoeker, Polikliniek Ouderen en Neuropsychiatrie, GGZ inGeest, Amsterdam
Prof. dr. Karin Slotema, Bijzonder Hoogleraar Persoonlijkheidsstoornissen, psychiater en plaatsvervangend opleider volwassenenpsychiatrie, programma Persoonlijkheidsstoornissen Parnassia Groep Den Haag
Dr. Kathleen Thomaes, Psychiater/manager behandelzaken/VIBU (Veteranen Intensieve Behandelunit) en Senior onderzoeker Sinai Centrum/Arkin en Amsterdam UMC
Dr. Arjan Videler, Psychotherapeut, gz-psycholoog, onderzoeker en manager behandeling, PersonaCura, topklinisch centrum voor persoonlijkheidsstoornissen en autisme bij ouderen, GGz Breburg, Tilburg; Tranzo, Tilburg University

VRIJDAG 28 JANUARI 2022 - HOTEL CASA AMSTERDAM